* ترکه ميخواسته بچش رو نصيحت کنه! ميگه: چند سالته؟
بچش ميگه: 16 سال !
ترکه ميگه : خاک بر سرت الان هم سن سالات 30 سالشونه!

------

* از ترکه مي پرسن نظرت درباره بند گردنيه موبايل چيه ؟ ميگه خيلي خوبه . فقط موقع شارژ چند ساعتي آدمو علاف ميکنه 

------

------

* به رشتيه ميگن تو به زندگي پس از مرگ اعتقاد داري ؟ ميگه 100% آخه من خودم 2 سال بعد از مرگ پدرم به دنيا اومدم

------

* يه تركه تو آينه عكس خودشو مي بينه بعد مي گه : ا...اين چه آشناست ! بعد از يه ساعت فكر كردن داد مي زنه : فهميدم ... اين همون کره خریه كه امروز تو آرايشگاه یک ساعت زل زده بود به من !

------

* ميدوني چرا خرا هميشه سرشون پاينه؟ چون ترک ها براشون آبرو نذاشتن

/ 0 نظر / 34 بازدید