آف میخوای بیا پائین

اگه يكي هر روز بهت sms زد بدون دلش برات تنگ ميشه
اگه دو تا زد بدون
 دوست داره
اگه سه تا زد بدون عاشقته

اگه چهار تا زد بدون مي‌خوادت

ولي اگه
 پنج تا زد بدون كرم داره!

اولين چيزي كه بهش دل بستم تو بودي. بي تو آروم و
 قرار نداشتم. گريه مي‌كردم و تو رو مي‌خواستم. مي‌دونستم تو نباشي نمي‌خوابم.
دوست دارم پستونك
!

تنهاترينِ شبهاي من صداي توست. تنها تو
 هستي كه در نيمه شب، صورتم رو نوازش مي‌كني. تنها دليل شب بيداري من تو هستي. شبها با تو هستم اي پشه!

/ 0 نظر / 54 بازدید